Spirituel Hypnose | Transpersonel Psykologi og Hypnose

haenderaeg
Transpersonel psykologi og hypnoterapi

Er du orienteret mod en udvidet og mere spirituel tilgang til virkeligheden?, så ligger der i hypnosen og hypnoterapien unikke muligheder for at udforske og udvikle dette felt.

Transpersonel psykologi har sin focus og sigte på menneskelig vækst og potentiale, og bevæger sig væk fra forestillingen om mennesket som værende grundlæggende neurotisk. Mennesket ses mere som værende i en konstant udviklingproces, hvor kroppen og personligheden tjener som bærer for en indre del, vores essens, ånd eller sjæl om man vil.

Vigtige omdrejningspunkter/begreber i den transpersonelle psykologi: Arketyper, chakraer, drømme, tidligere liv, selvet, symboler, skyggen, indre vejledere, det kollektive ubevidste, personaen, anima og animus.

Transpersonel hypnoterapi.

Når man arbejder transpersonelt med hypnose og hypnoterapi, udvider man de kliniske aspekter af hypnosen til også at omfatte en multidimensionel virkelighed. Hypnoterapeutiske teknikker som omfatter aspekter som klientens højere selv, sjæl, essens eller ånd, kan blive inddraget for at integrere ny viden og bevidsthed i klienten.

Arketyper

transpersonel hypnose

Arketyper er fællesmenneskelige strukturerer/billeder fra det kollektive ubevidste. Disse ubevidste psykiske strukturer omfatter universelle menneskelige livserfaringer som kærlighed, fødsel og død.

Behandling: Disse kollektive strukturer kan man udforske i den hypnotiske trancetilstand og benytte dem som et spejl på den pågældende persons indvendige tilstand.

Drømme

drømme og transpersonel hypnose hypnoterapi

Drømme – det underbevidste sinds måde at udkrystallisere og sende vigtige informationer/viden videre til det bevidste sind. Indeholder løsninger på konflikter fra det vågne liv.

Behandling:
Drømme indeholder altid en vej ud af en problematik, ofte udtryk i symbolsk eller metaforisk form. Da denne foreslåede løsning, for det vågne sind kan virke uforståelig, kan det være nyttigt og effektivt at benytte den hypnotiske trance til at udforske den pågældende drøm. I hypnose vil der være en mere intuitiv tilgang til den viden, som drømmen indeholder.

Skyggen

Fortrængte og ikke vedkendte sider af vores personlighed.Da disse sider er uerkendte, vil de også være uudviklede. Dette skaber et pres, som er energikrævende for personligheden. Billedet af en stor badebold, som hele tiden skal holdes under vandet, kunne her bruges som illustration. Skyggen som også er en arketype, kan ofte vise sig i drømme, som mere dunkle og mørke elementer.

Behandling: Disse skyggesider skal integreres, så de ikke forbruger energi men frigiver det istedet for. I hypnose kan man i trancetilstanden på en afslappet, tryg og åben facon, lære disse sider at kende og begynde at integrere dem i personligheden.

Chakraer

Chakraer er energihvirvler. Der findes 7 hoved chakraer samt en del mindre chakraer. De 7 hovedchachraer ligger placeret vertikal langs rygsøjlen. Hver af disse chakraer representerer og afspejler forskellige aspekter af mennesket og svinger med en bestemt energifrekvens.F.eks er hara chakraet beliggende 4 fingerbredder under navlen center for aspekter som leg, seksualitet og nydelse. Disse chakraer kan være mere eller mindre “blokerede” alt afhængigt af hvad den pågælgende person mangler at udvikle. Personer med klarsyn kan ofte se disse blokeringer, som mørke strukturer i og omkring selve energihvirvlen. Et blokeret chakra vil svinge med en frekvens, som er langsommere end den optimale frekvens.

Behandling: I hypnose kan man bl.a rejse ind i chakraet og undersøge tilstanden, ved at udforske de arketyper som er knyttet til hver chakra

Tidligere liv

regression transpersonel hypnose hypnoterapi tilbage-til-der-hvor-nu-var-før

Tidligere liv/generationslinier- Har du nogen gange den forestilling, at der må være mere end til end dette liv. Måske har du haft deja vuer, som har ligget og murret i din bevidsthed eller fornemmelsen af at det mønster du “slås med” i denne tilværelse, må stamme et helt andet sted fra. Det kan være du har lyst til at undersøge dit “bagland” for at bekræfte (eller afkræfte) denne følelse.