stop rygning nu

rygestop nu?

Rygning starter som en beslutning, man ikke ved man har taget.

Et effektivt rygestop starter med  et stort ? Behøver klienten at ryge. Var rygningen i tidernes morgen slet ikke et behov, men derimod måske en beslutning, som en ubevidst (uvidende) del af rygeren tog, for at opnå noget helt andet.

Første trin i et rygestop forløb vil  gennem samtaleterapi, være at sætte spørgsmålstegn ved selve klientens behov for cigaretter !!! Et frø af håb sås dybt i klienten og med dette håb åbenbares og fødes nye alternative veje at gå. En af disse veje kunne være at se på, hvor det hele startede?

Rygning er et illusorisk håb om at finde accept og identitet uden for en selv.

Derfor handler et effektivt rygestop også om at vende tilbage til en helhed. Den helhed rygeren forlod, da han eller hun flygtede over i omverdenen i håb om at finde accept, sikkerhed, tryghed eller  identitet. Cigaretten blev her adgangsbilletten til disse “goder”. Behovet for disse goder var så stort på det pågældende tidspunkt i rygerens liv, at et hvilket som helst middel, til at nå målet blev accepteret.  Det paradoksale var, at det lige så godt kunne  have været røde klovnenæser eller  snabelsko, der havde været indgangsbilletterne. Desværre var det ikke sådan, men derimod en dødbringende vane som blev valgt.

Andet trin i et effektivt rygestop er derfor at håndtere  “sidegevinsterne”( det ens ubevidste sind forsøgte at ville opnå for en). Via hypnosens evne til at bane vej til dybere og ubevidste lag af mennesket, kan man kommunikere med den eller de dele, som dengang besluttede at rygning var vejen til lykken, og finde sundere og mere hensigtsmæssige “adgangsbilletter”.

Rygning er det universalmiddel vi alle har gået og manglet!

Tredie trin i et rygestop forløb er de vaner, som er opstået i kølvandet på rygningen. Sammenkædning af mad, søvn, opvågnen, sex, telefonering, bilkørsel, socialt samvær, pauser, stress, o.s.v, – med det at ryge.
Gennem hypnose indlæres og indlægges nye strategier, vaner og tankemønstre som erstatning for de gamle.
Herved kan rygningen slippes fuldstændigt og klienten er atter fri.

Praktiske oplysninger :

Typisk tager det kun en enkelt session at blive smøgerne kvit. Man stopper når man stopper.

Har du spørgsmål vedr. sessionen er du velkommen til at kontakte mig mobil tlf.: 6141 9301 eller mail:  martin@hypnotia.dk