Manglende sexlyst – Hypnose behandling

manglende sexlystDer er meget forskel på hvor stærk en sexual drift, der flyder i det moderne menneske. Nogen kan mærke lysten lige under huden mens andre skal “grave den frem” for at kunne mærke den igen. Min erfaring med nogen af mine klienter, er at sexlysten nærmest kan gå i en slags dvaletilstand, hvor den nærmest er ikke eksisterende. Jo mindre sex, jo mindre lyst. Dette er jo også helt ok, så længe det ikke er noget problem for den enkelte eller for parforholdet, hvis en partner er inde i billedet. Problemet opstår først, hvis der ikke er konsensus om hvor tit, hvor meget, hvordan og hvor længe det skal foregå. Derfor er det vigtigt at differentiere imellem “hvad er normalt for mig/os” og ekstern bestemt standarter fra samfundet, medier, religion o.s.v

Mærker den enkelte at den manglende lyst er reelt problem, og dermed for partneren/parforholdet, kan man bruge hypnosen og hypnoterapien til at komme til bunds i de bagvedliggende årsager*.

Blokeringer for sexlysten

Misbrug (incest), fortidige prægninger fra familie og samfund, dårlige oplevelser med sex, stress, præstationsangst, bekymring for fremtid (økonomisk, fysisk), angst for nærhed……

Alle de ovennævnte elementer plus adskillige andre, kan alle blokere for et naturligt flow af sexlyst. Sexualdriften har sin rod i haracenteret, som ligger placeret nederst i rygsøjlen. Dette energicenter er bolig for leg, kreativitet, sensualitet, nydelse. I den mere avancerede hypnoterapi, kan man arbejde med dette energicenter og bringe det tilbage til et mere naturligt frit flow. Måske skalder ryddes op i det ubevidste, for at energien og lysten kan flyde igen. Så kan man bruge regression som et effektivt værktøj.