Verden opleves ifølge NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) gennem en række filtre. Disse filtre, som kunne være vore erfaringer, erindringer eller overbevisninger, stammer fra vores personlige historie, og gør at vores opfattelse af verden “fordrejes”.  Vi oplever nutiden, men oplever den set gennem fortidens øjne. Disse reaktionsmøntre er mange gange ubevidste, de er med andre ord blevet automatiske. Vi ved ikke, hvorfor vi handler uhensigtsmæssigt i bestemte situationer. Det betyder, at vi føler os fastlåste, uden handlemuligheder, hvilket igen kan afføde frustration. Her kan NLP hjælpe os. NLP giver os muligheder for nye valg, og dermed aktivt at handle i situationer, der før føltes fastlåste. Ved at ændre strukturen i fortidige billeder/lyde og ord, kan vi tilføre ressourcer til vores filtre. Dette bevirker at verden opleves anderledes, mere i pagt med vores dybeste jeg. Endvidere kan man kombinere NLP´ens meget præcise teknikker, med hypnosens evne til at række dybt ned i menneskets underbevidsthed. Herved får man et terapeutisk værktøj, der er meget håndgribeligt, men samtidig dybtfavnende.