Hypnose behandling selvværd

Selvværd – selvtillid – selvfølelse

selvtillid-selvvaerd-hypnose-frontSplitter man ordet selvværd op, og tilføjer lidt ekstra står der: Hvad er vi selv værd? Selvværd handler om hvad vi er værd som mennesker, set fra vores egen synsvinkel vel at mærke. Synsvinklen er vigtig, men selv her kan vi let snyde os selv, for ser vi det fra vores egen synsvinkel?. Tør vi i det hele taget lade denne sætning: Hvad er vi selv værd?, bundfælde sig i os og mærke efter hvad vi egentlig synes om os selv. Svaret kan være noget mudret, og derfor vil  vores entre ud i verden også være mudret og uklar. Vores grænser for, hvad vi vil finde os i er uklare, vores forestilling om andre og deres syn på os selv er uklar. Det kan være temmelig omsiggribende med et lavt selvværd, som udgangspunkt her i verden.

Selvværd og selvtillid

bruges ofte i flæng og som en fællesbetegnelse. Der er dog verden til forskel. Vi kan derfor sagtens have selvtillid, uden at der er et videreHypnose behandling af selvværd og selvtillid stort selvværd tilstede. Selvtilliden er vores facade udadtil, som kan opretholdes gennem ydre ting som penge, magt og status, mens selvværdet netop er en afpilning af førnævnte elementer. Vores nøgne uforfalskede sandhed og opfattelse af os selv.

Kær neurose har mange navne..

Mange af mine klienter kommer med problemer, som kan føres tilbage til en grundlæggende problematik. Det ikke at være god nok eller et lavt selvværd. Der kan være mange følelser forbundet med det lave selvværd, som angst, uro, skyld, dårlig samvittighed, utryghed, det altid at være på vagt, mistro, at føle sig udstillet, beskuet og iagttaget.

Den dårlige samvittighed

kender vi alle, og hænger nøje sammen med det lave selvværd. Hvis personen har en basal tvivl om sig selv, så bliver det et umuligt projekt at være til i verden. Alt bliver vejet udfra devisen: Det er ikke godt nok og skaber dermed også en automatisk medfølgende dårlig samvittighed.

Utryghed og vagtsomhed

er også udløbere af det lave selvværd. Personen føler han eller hun er nødt til at kende alles tanker, for at være sikker på at der ikke nogle dårlige imellem. Derfor forsøger en person med lav selvfølelse sig ofte som tankelæser, hvilket bare forstærker tvivlen. “De tænker sikkert noget dårligt om mig”. En person med for lavt selvværd kan derfor tit opleve at være i centrum, uden at have lyst til det. Han eller hun føler sig som under speciel observation. I virkeligheden under sin egen kritikers nådesløse lup. Ligesom klienten kan have følelsen af at være eksponeret, findes også den modsatte følelse, nemlig at være helt usynlig.

Den usynlige har ofte forstillingen om

at vedkommende forsvinder helt blandt andre mennesker. “Jeg er et møbel, som bare skal være der”, var der engang en klient, som fortalte mig. Tanken som skaber følelsen af usynlighed, er ofte den at “ingen bryder sig om mig”. Jeg er ikke et blik værd, og derfor usynlig for andre mennesker.

Det er vigtigt at være opmærksom på at

opbyggelsen af selvværd er en proces, som kan tage sin tid. Der er ofte mange lag som skal skrælles af, før den oprindelige person dukker fuldt og helt op. Den før nævnte facade kan ikke krakelere hurtigere, end vedkommende er klar til at se ind under overfladen. Det panser som personen har bygget op omkring sig i årenes løb, har også tjent et positivt formål. At beskytte individet mod at se smertefulde oplevelser i øjnene. Jeg arbejder derfor ofte i længere forløb, når det gælder at bygge selvværet op igen.
Skal man spise en elefant, så gælder det om at tage en bid af gangen.

Hvad kan man så gøre?

Der er forskellige muligheder. En del af behandlingen af for lavt selvværd, er at genfinde tabt kærlighed til os selv. Herved stabiliserer vi vores grundforestilling om os selv, som de enestående individer vi uomtvistelig er. Hypnose viser vejen til til disse gemte lag af sindet, og får dem frem i lyset, hvor de hører hjemme*. En af de smukkeste veje til at genfinde kærligheden til sig selv er via regression. Du kan læse mere om det her >>>
En mere konkret vej, er at arbejde med den indre dialog. Træne sindet i at indlære noget opbyggeligt og positivt om en selv. Derfor lærer jeg ofte mine klienter selvhypnose, så de kan fortsætte arbejdet imellem sessionerne og sætte turbo på processen
Relaterede artikler: Antal behandlinger  |  Priser

Book hypnose online nu...