Regression og hypnose

Hvad betyder regression?

Regressions tunnel i hypnoseRegression betyder at bevæge sig tilbage. Udgangspunktet er, at vores sind har lagret alle de indtryk, billeder, tanker, følelser, overbevisninger opsamlet fra et helt liv. Via regression er det muligt at bevæge sig tilbage i denne erindringshule og se mere klart og nuanceret på oplevelserne. Det er derfor aldrig for sent at få en lykkelig barndom. Lyder det spændende og måske lidt provokerende? Du kan læse mere om regression og dens muligheder herunder.

Regression og dens muligheder:

Har du nogensinde haft den tanke: Bare jeg dog kunne gøre det om igen, og så måtte konstatere endnu en gang med dig selv, at det kan jo bare ikke lade sig gøre. En sådan tanke kan både være sensationel, men samtidig smertelig, fordi en del af os ved at tiden er forpasset. Den konkrete hændelse kan vi ikke ændre, men synet på den kan. Det handler om hvad vi havde med os, da vi oplevede. Var vores naturlige handlekraft sat ud af funktion, oplevedes situationen sandsynligvis uhensigtsmæssig. Vi dannede et vrangbillede af verden, og en kædereaktion blev sat igang. I stedet for at se på handlingen alene, gav vi handlingen et udtryk. Et universelt udtryk, der i værste tilfælde kunne ske at gennemsyre alt, hvad vi derefter gjorde fremover.

Morten slog mig – mennesker er onde – verden er et utrygt sted at være – jeg må hellere lukke af for omverdenen.

Det er næsten ikke til at bære, hvad en enkelt situation kan afstedkomme. Hvad kan der så gøres ved en sådan hændelse.

associering/dissociering
voksne indsigter
brug af senere ressourcefyldte situationer
tilbage til kernen
livet før hændelse
Associering/dissociering
En af vejene at gå er i regressionen, er at bevæge tilbage til situationen, og betragte den igen, men denne gang udefra. Vore overbevisninger dannes nemlig ofte, når vi er i affekt (fanget af en følelse). Her er muligheden for at opleve, hvad der skete udefra, så at sige fra en 3 persons synsvinkel. Det der tit sker, er et mere realistisk og nuanceret syn på hændelsen:

Morten slog mig – han havde da vist en dårlig dag – verden er stadig ok – jeg kan trygt bevæge mig videre.

Rejsen kan forlænges længere tilbage, helt tilbage til hvor hændelsen ikke er indtrådt. Her kan oplevelsen af at være fri af de begrænsende overbevisninger, give den indsigt, at der faktisk var et tidspunkt, hvor verden var tryg og god.

Voksne indsigter:

Her tages de indsigter/erkendelser som klienten i løbet af sit liv har oplevet med tilbage på rejsen. Disse kan bruges som en art “bevis” på, at klienten rent faktisk overlever den måske traumatiske situation. Kontakten med en del af en selv der er kommet ud på den anden side, kan tit og ofte have en forbløffende og healende effekt.

Senere ressourcefyldte situationer:

Disse kan være meget specikke. Gyldne øjeblikke hvor man tillod sig at være fri, og kom i kontakt med dybere og healende sider af sig selv. Disse kan ankres (hæftes fast) og bringes med tilbage til den ressource svage hændelse, for så at transcendere (gennemlyse) og forvandle den.

Tilbage til kernen:

Dette er en mulighed for at møde sig selv, dengang man var fuldstændig hel og uspoleret. Måske går rejsen tilbage til de allerførste år af af ens liv, eller endnu længere tilbage. Til fødselen eller tiden i mors mave. Endelig kan man måske møde fragmenter af tidligere liv, hvilket naturligvis må bero på den enkeltes tro.

Livet inden hændelsen:

Nogen gange kan oplevelsen af et mønster, som man har båret rundt på længe være, at det aldrig har været anderledes. En rejse tilbage til før hændelsen overhovedet var indtruffet, kan være både forbavsende, men også forvandlende. Hvor er den hæmmende følelse dog henne? Det er næsten som om man i et øjebliks forvirring, paradoksalt nok savner den gamle følelse, hvilket bare fortæller, hvor integreret en del af ens liv, den har været.

Relaterede artikler: Facts om hypnose | Priser på hypnose