Hypnose – om hypnose

Hypnose facts

om hypnose som en naturlig iboende ressource

Hypnose er en naturlig forekommende bevidsthedstilstand, der ligger mellem vågen og søvn. Der er altså intet unaturligt ved hypnose, tværtimod er du i en hypnotisk tilstand adskillige gange om dagen. Tilstanden minder om den du er i, når du ser TV, eller kører bil. Man kunne definere hypnose som:

“en tilstand af koncentreret opmærksomhed”

Udnytter man så denne koncentrerede tilstand i en terapeutisk sammenhæng, er det muligt at påvirke sindet i positiv retning. Når kroppen er afslappet, er den mere modtagelig overfor nye input.

Hypnose og hypnoseterapi

om tilstand og terapi

Hypnose er både en tilstand og samtidigt et kraftfuldt redskab til dyb personlig forandring. Det er her ordet hypnoseterapi dukker op, som en sammentrækning af hypnose og terapi. Man kunne også kalde hypnoseterapi for terapi foretaget i en ramme af dyb afslappethed. Terapien kan bestå af mange forskellige teknikker f.eks NLP, regression og visualisering. Når man benytter kraftfulde teknikker som NLP med hypnosens koncenterede opmærksomhed, har man åbnet op for virkelig at kunne skabe gode, varige resultater på et dybt niveau.

Hypnose og logik

om hvad det er hypnose kan og om det det farligt

Hypnose beskæftiger sig med det ubevidste sind. Det ubevidste er din ven og beskytter, og du kan derfor aldrig hypnotiseres til noget, som er dig inderligt imod – Læs her Du kan forestille dig logikken, som en vagtpost ved indgangen til din underbevidsthed. Denne vagtpost lukker ingen forbi i vågen, bevidst tilstand. Når du er i hypnose derimod, lulles vagtposten i søvn, og der er adgang til dine ubevidste ressourcer.

Fordomme om hypnose

hypnose til sjov og alvor

Hypnose har altid været omgæret af mystik. Godt hjulpet af diverse scenehypnotisørers underholdningsshows, hvor folk spankulerer rundt som høns eller ter sig som tossede. Naturligvis er der ingen mening i få fru Jensen til at agere høne, når hun gerne vil slippe sine smøger, men principielt er det samme teknik som hypnoterapeuten og showhypnotisøren benytter. Nemlig at placere en suggestion (forslag) dybt nede i den pågældendes underbevidsthed. På sin vis er eksemplet med personen som agerer høne, bare udtryk for et faktum. At Hypnose virker og at den hypnotiske tilstand også kan benyttes som en dybt seriøs terapeutisk metode. En metode som blot udnytter nogle helt naturlige iboende evner i mennesket, nemlig evnen til at være dybt afslappet og koncenteret på samme tid.

Sidegevinster ved hypnose

der er mere ved hypnose end bare hypnose

En af sidegevinsterne ved at være i hypnose, er den dybdeafspænding som den hypnotiserede oplever. I den for mange mennesker kaotiske og stressede hverdag, kan det være en dybt helende oplevelse, at gå dybt i hypnose og opleve ro, fred og afslappethed. Du kan læse om en klients oplevelser af hypnosens virkning under en session her.

Efter en hypnose behandling

hypnose åbner for en større virkelighed

Efter at have været i hypnose oplever klienten ofte en tilstand af forfriskethed, som efter et kort men effektivt hvil. Mange udtaler at “det var da rigtigt dejligt afslappende, men også underligt, for jeg var jo vågen samtidig. Andre har oplevelsen af at tiden gik helt i stå, og at de kun var væk et kort øjeblik. Fælles for disse oplevelser, er en nuancering af den eksisterende virkelighed. Der er mere mellem himmel og jord, og hypnose er en måde at opleve tingene anderledes på.

Relaterede artikler: Typiske spørgsmål  |  Priser