Hypnose og hypnoterapi behandlingsforløb

brik forståelse hypnoseterapiForløbet af en typisk hypnose session:
En typisk behandling varer omkring mellem 1 og 1½ time, og kan groft set opdeles i 3 afdelinger. Første afdeling er en indledende og afklarende samtale. Herefter følger den hypnotiske fordybelse, og til sidst det egentlige hypnotiske forandringsarbejde.
Hertil skal tilføjes, at klienten ofte allerede i den indledende del, oplever at forandringerne begynder at ske. Indkredsningen og afklaringen af hvordan klienten gerne vil have det fremover, flytter focus fra offerrolle til kontrol. Pludselig åbnes klientens mulighedsfelt og fastlåstheden og afmagten sættes skakmat. Hermed er vejen banet for yderligere erkendelser og indsigter under selve hypnosearbejdet.
Efter hypnosen føres klienten blidt og roligt tilbage til vågentilstanden. Her er oplevelsen tit en tilstand af forfriskethed og ny energi, som efter et kort men effektivt hvil.

Antallet af behandlinger?
Hypnose bliver ikke uden grund kaldt korttidsterapi. Ofte er det nok med 2-3 behandlinger for at få en mærkbar effekt*, men det varierer naturligvis fra person til person. Nogen gang sker der en væsentlig forbedring allerede ved 1 gang, mens andre har brug for mere tid for at forandringen sker. Mere om antal behandlinger her


Relaterede artikler: Hvem behandles i hypnosen? | Hvad behandles i hypnose?