Angst behandling med hypnose

Definition
“En overvældende og gennemgribende følelse af stærk bekymring, uro eller nervøsitet, ofte akkompagneret af en tilstand af uvirkelighed”.

Hypnose mod Angst

Hvad er angst?

angst info hypnose behandlingAngst er en irrationel størrelse, funderet på dybe kræfter fra vores ubevidste . Oplevelsen af angst er derfor ofte, at individet føler sig handlingslammet og dermed uden indflydelse på begivenhedernes gang. Det at stå uden indflydelse kan endvidere afføde magtsløshed og samtidig en fornemmelse af, at det næsten bliver værre jo mere der kæmpes imod.

Angst for angsten

Et kendetegn ved angst er ofte også angst for selve angsten. Man ved at den kommer i den og den situation, for man kender den jo. Her startes en uheldig cirkel, hvor man så at sige tager “forskud på glæderne”, hvilket i den sidste ende forstærker angsten, når man møder den i den pågældende situation.

Behandlingsmuligheder af angst:

Smag på den, i små bidder..

Der er flere måder at lære at håndtere sin angst på. En af måderne, som for nogen måske kan opleves angstprovokerende i sig selv, er at lære at blive i sin angst. Langsomt at lære den at kende. Ved at gøre det, opdager man at den ikke er så farlig, som man gik og troede. Det hele foregår inde i hovedet på den angste, og skaber urealistiske og nogen gange helt surrealistiske billeder af fremtiden.

Dette er det grundlæggende paradoks ved angst, nemlig at den angste flygter væk fra det som i virkeligheden rummede løsningen. Hvad skal der så til for virkelig at turde tage skridtet, og blive i sin angst? Svaret er enkelt, nemlig at forbinde sig med de ressourcer man selv indeholder.

Tilfør de nødvendige ressourcer.

hypnose resourcerEn grundæggende sætning indenfor hypnoseterapien er, at du indeholder alle de ressourcer du har brug for. Du behøver altså ikke lede efter noget udenfor dig, som du selv har til fulde. Nogen gange har jeg klienter, som absolut ikke mener de indeholder en eneste positiv ressource.

Her kan hypnose virkelig være til hjælp*. Hypnosen kan skabe den nødvendige ro og afslappethed, som er nødvendig for at kunne åbne sig indadtil. Så kan det magiske ske, at angsten blandes med ressourcer som f.eks: ro, evnen til at give slip, accept af en selv som den man virkelig er.

Clash er amerikansk for sammenstød. Det er hvad der sker, når angst møder sin modsætning i form af ro eller bare afslappethed. Ofte opstår en helt tredie følelse. Mine klienter beretter nogen gange om en mærkelig følelse af næsten mystisk karakter, når angsten og roen mødes og opløses i hinanden. Der sker noget godt, samtidigt med noget skidt.

Tilgiv dig selv på forhånd

fence-475771_1280En anden måde at arbejde med angst på, er at arbejde med tilgivelse. Angst hænger nøje sammen med det at kunne forstå sig selv, og i sidste ende kunne tilgive sig selv. Tilgivelsen sender en ripost ud i fremtiden, som tager imod en med åbne arme. Du kan læse mere om angst og tilgivelse her


relaterede artikler:    Selvværd  |   priser  |  book tid online