Tidligere livs terapi med hypnose

tidligere liv med hypnoseRegression til tidligere liv med et terapeutisk formål: 

Du undrer dig måske over en nuværende følelse eller adfærd og ransager sindet men kan ikke finde nogen logisk eller rationel forklaring på hvor den skulle komme fra. Din barndom er ok, dine forældre søde og rare og din opvækst har været uden de store traumer, frygt og angst. Alligevel dukker denne uforklarlige adfærd gang på gang op. Måske har du ligefrem søgt hjælp hos en psykolog eller andet sundhedspersonel men er ikke kommet videre.
Forklaringen kan være den, at du har oplevet noget, som ligger uden for dit nuværende livs meget korte  og meget begrænsede rammer. Du søger det “forkerte sted” Forløsningen ligger der, hvor den uhensigtsmæssige adfærd blev skabt.

Indre Oplevelsesrejser i tidligere liv.

Du kan udforske din tidløse erindring, ligesom du udforsker verden udenfor. Nogen af mine klienter er ganske enkelt nysgerrige efter at afsøge dette, for dem helt ukendte og uudforskede felt. Man kunne kalde det for en indre oplevelsesrejse ind i sindets dybder. Åben og uden fordomme kan de tidligere tilværelser udforskes og genopleves.

  Oplevelsen af tidligere liv/erindringer/inkarnationer.

Perspektivet hvorfra du oplever et tidligere liv kan være af forskellig karakter. Nogen oplever deres tidligere liv udfra det man kunne kalde “real oplevelse” Disse mennesker er fuldt og helt associeret ind i den pågældende oplevelse. De er så at sige deres tidligere inkarnation, ( hvad de i virkeligheden også er ) Oplevelsen er ofte så virkelig, at en ydre guidening bliver unødvendig. Personen i real oplevelsen bevæger sig ubesværet rundt i det pågældende liv,  som det mest naturlige. Dette kan for klienten opleves som meget  underligt men også befriende, da der ikke skal tænkes så meget. Oplevelserne kommer i en lind strøm.
Andre oplever livene fra en mere dissocieret synsvinkel. De ser sig udefra og ind. Dette betyder ikke at oplevelsen bliver mindre betydningsfuld men at der fra terapeutens side (mig) er brug for en strammere og mere struktureret guidening.

Klient Case (real oplevelse) fra tidligere livs oplevelse.

En yngre mand i midt tyverne ønsker at opleve sine tidligere liv men ikke med et terapeutisk formål.  Klienten bliver ført i hypnose og går hurtigt dybt i trance. Manden er meget åben og samarbejdsvillig. Han lander i et tidligere liv, hvor han ubesværet selv guider sig rundt igennem forskellige perioder af dette liv og beretter med korte vendinger om hvad det handler om.  Igennem helt seancen, er manden tydeligvis helt associeret ind i den tidligere inkarnation. Ansigtsmimikken, som er smilende, kommer helt ufrivilligt, som et fredfyldt spædbarn, der sover.


Læs mere om spirituel hypnose og transpersonel hypnoterapi her