fomo-angst for ikke at være onlineKlør det i fingrene for at tjekke den næste opdatering på Facebook, Instagram eller Twitter? Har du en snert af ubehag, når din mobiltelefon er uden for rækkevidde? Har du den tændt også om natten?

Måske lider du af FOMO, fear off missing out (frygten for at ikke at være online)
Denne frygt kan langsomt og ubemærket snige sig ind i dit liv, og til sidst blive en besættelse, en afhængighed.

Test om du lider af FOMO:

Læg ganske enkelt din telefon fra dig, og registrer så din indre tilstand. Bliver du draget mod den, efter kort tid? uden at du har taget en bevidst beslutning om hvad du egentlig vil. Så er det blevet til ubevidst refleks. En automatisk vane, som når du blinker eller trækker vejret.
Ubevidste vaner er uundværlige for os mennesker, men hvis vanen kontrollerer og styrer os i en retning, hvor vi mister kontrol og selvstændighed, så er det en uhensigtsmæssig vane.
Det er selvfølgelig op til den enkelte at vurdere og afgøre, der skal gøres noget ved det, men for at man kan bryde eller ændre en vane, er man nødt til først at blive bevidst om at den findes. Man må tage sig selv i at være ubevidst…
(Undskyld, hæng lige i kære læser, skal lige tjekke noget…………
………. Okay, så er jeg tilbage. Min svoger havde lige postet er opslag på Facebook, om sin vens datter, som havde set en venindes video med en sød kat, som sagde miaw på en sjov måde)
Nå hvad kom vi fra?

Hypnose til hjælp mod FOMO*:

Er du allerede blevet klar over, at du er afhængig af at være online, er det næste skridt at ændre vanen. Hvordan?
Ved at være bevidst, sensitiv og opmærksom omkring dine handlinger i forb. med din telefon.
Se din afhængigheds mønster så ærligt og klart som muligt, og giv så slip bare nogle enkelte gange i løbet af dagen, hvor du normalt ville have rakt ud efter mobilen.
Lad den ligge og giv slip i kroppen samtidig, for der vil være impuls og en spænding, som der er i forb. med al frygt. Giv slip i kroppen sammen med din oprigtige beslutning om at blive mere uafhængig. Lad ubehaget ved IKKE at følge vane være, accepter det og det mister sin kraft.
Er vanen allerede for integreret i din underbevidsthed, kan du få hjælp på en hurtig & effektiv måde. Hypnose skaber adgang til underbevidstheden og vores ubevidste vaner og dermed muligheden for at placere ny info derinde…