Depression behandling hypnose

Løs op for depression med hypnose

Depression – info – historie – behandlig med hypnose

Ca. tre procent af den danske befolkning eller ca. 150.000 danskere lider af depression. Nogle har en lettere depression mens andre har depression i middel eller svær grad. Depressionen kan i svære tilfælde udløse selvmordstanker og derfor være direkte livstruende.
I starten af 50´erne opdagede man at en bestemt slags blodtryksmedicin hæmmede visse transmitterstoffer i hjernen og gjorde de involverede personer deprimerede. Siden har man dog indset at årsagerne til en depression kan strække sig fra f.eks misbrug, familiære og sociokulturelle prægninger, sorg, svigt, chok og traumer.
Nogle af disse traumer kan ligge dybt begravet i den depressionsramtes underbevidsthed. Derfor er det her svært give et bud på hvilken hypnose teknik, som er den mest effektive. Der en ingen standart hypnose teknikker når det gælder depression. Derfor er det vigtigt at lave et grundigt forarbejde i form af et interview, hvor der kan dannes et overblik over depressionens forløb og formodede årsager.

Behandling:

Da en af de mest fremherskende symptomer på en depression er en enorm træthed, tristhed,  manglende handlekraft og opgivenhed, kunne man umiddelbart forestille sig at arbejde med at aktivere ubevidste ressourcer som energi, handlekraft og livslyst.
Dog ville det særligt i hypnosebehandlingen af en depression, sideløbende være nødvendigt at arbejde med selve de dybere årsager til depressionen. Disse årsager kan ofte ligge helt ubevist for personen, der bare føler at depressionen invaderer kroppen og sindet, uden logisk eller rationel forståelse af årsagerne.
Heraf udtrykket: “Ramt af depression” I hypnose kan man adressere det ubevidste, og igennem hypnoanalyse, skabe adgang til det fortrængte ubevidste materiale, som indeholder løsningen på personens problem*.